Този сайт използва бисквитки, за да подобри услугите и опита на потребителите. Ако решите да продължите разглеждането му, автоматично приемате тяхното използване. Подробна информация

Публикации

Проведоха се предвидените три форума

                  Проведоха се предвидените форуми по три от дейностите по проект „#ДаЗащитимНашатаГрижа“ по процедура BG05SFOP001-2.009 „Повишаване на гражданското участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на политики и законодателство“ за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ между подбор по ОП „Добро управление“
                Организирания „Работен форум“, проведен през месец май в гр. Хасково създаде условия за  дискутиране на възможности за подобряване на гражданското участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на политики и законодателство, касаещи онкологично болните хора и техните семейства.
                Участниците бяха 25 – представители на всички държавни институции на местно ниво – РЗИ, РЗОК, АСП, Общински съвет, Община Хасково, БЧК, лекари, общественици, граждани, НПО и пациенти с онкологични заболявания.
                Резултатите са: Устойчиво сътрудничество между администрациите – общински и държавни институции, на гражданското общество, на представителите с онкологични заболявания, формулираха се препоръки за подобряване на гражданското участие и организациите им в процесите на формулиране и мониторинг на политики, касаещи онкологичните заболявания в България и изграждане на компетенции; представени бяха резултатите от проучването за определяне на ефективността и приложимостта на наличните правни норми и възможностите за участие на пациентите 
                На 19 април 2019 г. в курортно селище Минерални бани до Хасково се проведе двудневна Национална конференция с 50 участника. Присъстваха представители на НПО имащи отношение към онкологичното здравеопазване у нас от Сливен, Горна Оряховица, Харманли , Велико Търново, Стара Загора, Бяла черква, Любимец, Пловдив, Симеоновград , Пещера, граждани и пациенти.
                Темата на Конференцията бе „С обединени усилия да подобрим обществените политики за борба с онкологичните заболявания“. Разработиха се предложения за подобряване на средата за гражданско участие в управлението и процесите на формиране на политики в областта на онкологичните заболявания в България, чрез проучването на добри практики в тази област в ЕС и чрез идентифициране на конкретни предложения за подобряване на процесите на включване на пациентите и техните семейства в правенето, изпълнението и мониторирането на политики – препоръки за България.
                Всички участници бяха изключително активни със своите предложения , споделяне на опит, добри практики и препоръки за подобряване на средата за гражданското участие в управлението и процесите на формиране на политики в онкологичното здраве.
                Темата на третият форум по проекта „Подобряване политиките за ранна диагностика и превенция на онкологичните заболявания в България“ бе разисквана на …… 2019 г. от 35 участника – представители на заинтересованите страни – депутати, общински съветници, служители от администрациите на институциите, пациенти с онкологични заболявания, представители на неправителствени организации от областта и граждани.
                Обсъдиха се най-наболелите въпроси за провеждането на скрининг за най-честите и подходящи за ранно диагностициране онкологичните заболявания – рак на гърдата при жените, простата при мъжете, рак на ЖПО, дебелото черво, за профилактиката при рисковите групи, за информираността на обществеността, за промени в лекарската политика; за прецизиране в политиките и законодателството за социалното подпомагане на  онкоболните и рехабилитацията им; за необходимостта от психолози и местата за възстановяването им; за възможностите от подходяща грижа и качество на живот през последните месеци и дни от живота на онкоболния. Всички предложения от кръглата маса и другите два форума, ще бъдат предоставени на съответните министерства (МЗ и МТСП) и комисиите в НС за обсъждане и вземане на решения.
                Участниците се запознаха с Анализа на нормативната среда и правата на пациентите с онкологични заболявания и резултатите от проучване, направено сред целевата група, свързано с подобряване на гражданското участие в процесите за формулиране на политики за борба с онкологичните заболявания
 
Оперативна програма "Добро управление"

Проект „#ДаЗащитимНашатаГрижа“, Административен договор № BG05SFOP001-2.009-0009-C01/27.12.2018 г. се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд