Този сайт използва бисквитки, за да подобри услугите и опита на потребителите. Ако решите да продължите разглеждането му, автоматично приемате тяхното използване. Подробна информация

Публикации

Конференция на тема: "С обединени усилия да подобрим обществените политики за борба с онкологичните заболявания с България"

На 19 и 20 април 2019 г. от 10.30 ч. в Минерални бани, обл. Хасково, БАХОгЗ "Живот" - Хасково ще се проведе двуневна конференция на тема: "С обединени усилия да подобрим обществените политики за борба с онкологичните заболявания с България" в рамките на проект: "Да защитим Нашата грижа по ОПДУ по процедура BG05SFOP001 - 2.009 за предоставяне на безвъзмездната финансова помощ чрез подбор "Повишаване на гражданското участие в 
процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на политики и законодателство, Административен договор BG05SFOP001 - 2.009-009-С01/27.12.2018г."
Темата обхващата формулиране и мониторинг на политики, касаещи онкологичните заболявания. 

Поканени за участие са:
Неправителствени организации от България и други страни от ЕС
Държавни институции (министерства), 
Комисия по Здравеопазване и Комисия по труда, социалната и демографската политика към НС
Депутати от Хасковска област
Общественост. 

Всеки, който желае  да се включи в конференцията може да заяви участието си на тел. 0887 30 77 22 - Арабажиева.

Оперативна програма "Добро управление"

Проект „#ДаЗащитимНашатаГрижа“, Административен договор № BG05SFOP001-2.009-0009-C01/27.12.2018 г. се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд