Този сайт използва бисквитки, за да подобри услугите и опита на потребителите. Ако решите да продължите разглеждането му, автоматично приемате тяхното използване. Подробна информация

Публикации

Документи за съзадаване на Национална Пациентска Онкологична Мрежа

Уважаеми колеги, приятели и съмишленици, 
от името на Българската Асоциация на Хора с Онкологични и други заболявания, Ви призовавам да попълните анкетата, и ако решите да се присъедините към Националната Пациентска Онкологична Мрежа попълнете и формуляра "Договор" за партньорството.

Тази мрежа се създава за устойчивост по проект "#ДаЗащитимНашатаГрижа"по ОП "Добро управление" съфинансирано от ЕС чрез ЕСФ, No BG05SFOP001 - 2.009.

Към нея могат да се присъединят неправителствените организации, които проявяват интерес към проблемите на онкологично болните и техните близки , без да имат тази насоченост по устав, стига да споделят принципте на партньорството.
Информацията е необходима за включване в интернет страницата на "Онкоподател", създадена в рамките на проекта "#ДаЗащитимНашатаГрижа"
Благодарим Ви.

А Н К Е Т А

Д О Г О В О Р

Оперативна програма "Добро управление"

Проект „#ДаЗащитимНашатаГрижа“, Административен договор № BG05SFOP001-2.009-0009-C01/27.12.2018 г. се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд